Missie & Doelstelling

Stichting Graaf Carel van Lynden is eigenaar van Landgoed Keukenhof en de bloemententoonstelling. Het doel is om Landgoed Keukenhof en de bloemententoonstelling te behouden voor komende generaties en open te stellen voor publiek.

Geschiedenis

Klik hier om meer te lezen over de geschiedenis.

Stichting Graaf Carel van Lynden

Na het overlijden van de laatste kasteelheer van Landgoed Keukenhof in 2003, J.C.E (Carel) graaf van Lynden, kreeg een stichting het eigendom en daarmee de verantwoording voor de instandhouding van het landgoed. De stichting is enig aandeelhouder van Keukenhof BV, die verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van het landgoed en de bloemententoonstelling.

Duurzaam werken aan de toekomst

Als historische buitenplaats heeft Keukenhof ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Behalve dat het landgoed is opengesteld voor publiek, heeft Keukenhof ook een belangrijke positie in haar omgeving.

150 trouwe vrijwilligers verrichten uiteenlopende werkzaamheden op Landgoed Keukenhof. Ze werken in de bossen of tuinen, op de kinderboerderij, ze geven rondleidingen of bieden ondersteuning bij evenementen.

Kasteel Keukenhof werkt samen met ’s Heerenloo. Deze organisatie biedt op het landgoed een dagbestedingsruimte aan cliënten met een verstandelijke beperking of kwetsbare mensen waar (nog) geen sprake is van zelfstandige deelname aan de samenleving. Cliënten verrichten allerhande werkzaamheden: houtkloven, onkruid wieden, snoeien, etc.. Aan de zuidkant van het landgoed kunnen bij Manege Puntenburg jongeren met een beperking paardrijden.

Keukenhof vindt het belangrijk om scholieren en studenten de kans te geven ervaring op te doen: op alle niveaus is het mogelijk stageopdrachten bij ons uit te voeren. Natuur- en Milieueducatiecentrum (NME) de Groene Bol biedt aan jong en oud de mogelijkheid om van alles te weten te komen over natuur en milieu. De activiteiten zijn gericht op basisscholen. Daarnaast zijn er ook lezingen en excursies voor volwassenen en komen er geregeld leerlingen van het Fioretti College naar het landgoed voor schoolopdrachten.

Delen van de bollen- en weidegronden van Landgoed Keukenhof zijn in gebruik door boeren en bollenkwekers. Zo is een groot deel van de weilanden in gebruik door biologisch melkveebedrijf Zeestraten en pachten diverse bollenkwekers grond van Keukenhof. En vergeet de imker niet. Langs het natuurpad op het landgoed staat een aantal kasten met bijenvolken die landgoedhoning produceren.

Jaarboeken

Kasteel Keukenhof heeft enkele jaarboeken uitgegeven, waarin de rijke geschiedenis van het kasteel en het landgoed, de bewoners en hun bezittingen worden beschreven en getoond.

De jaarboeken zijn verkrijgbaar bij:
Uitgeverij Verloren
Tel: 035-6859856
Torenlaan 25
1211 JA Hilversum

Parkreglement

Om u als bezoeker van Landgoed Keukenhof een onvergetelijke dag te bezorgen, kent Keukenhof ook regels. Deze regels zijn opgenomen in het parkreglement. Klik hier voor het parkreglement van Keukenhof.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Keukenhof niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Keukenhof alsmede elke andere participerende partij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met deze website. Keukenhof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen. Het is u niet toegestaan deze site te framen. Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die hierbij uitdrukkelijk worden voorbehouden. Tenzij anders aangegeven berusten deze bij Keukenhof.

Keukenhof behoudt zich het recht voor wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder nadere kennisgeving door te voeren. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het eventueel plaatsen van zogenaamde ‘cookies’ of het registreren van IP-nummers dient alleen ter verbetering van deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van computers. U kunt de ontvangst van cookies uitzetten. Keukenhof beoogt hiermee niet (persoons)gegevens te verzamelen. Op alle aspecten van deze website is Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden van Keukenhof (het Parkreglement) zijn van toepassing op iedere bezoeker.