Show navigation
nl

Over Kasteel Keukenhof

 

Geschiedenis van Kasteel Keukenhof

De naam Keukenhof is afgeleid van ‘Keukenduin’ dat behoorde tot Slot Teylingen. Adriaen Maertenszoon Block, een voormalig commandeur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, liet in 1641 zijn huis bouwen in het Keukenduin. Torens had het kasteel toen nog niet. In de eeuwen daarna groeide het landgoed steeds verder. Een ontwerp van architect Elie Saraber heeft het zeventiende-eeuwse woonhuis rond 1860 veranderd in een neogotisch kasteel met verschillende soorten torens. Via de vrouwelijke lijn bleef het kasteel in de jaren daarna in de familie, wat in het kasteel goed te zien is: meubels uit diverse jaren en stijlperioden zijn in de diverse salons te vinden. Het prachtige interieur – dat in zijn geheel bewaard is gebleven – laat zien hoe de adel vroeger leefde.

 

Zwart wit vintage foto van het kasteel in Lisse vroeger

Het park

In 1857 werden de tuinen door J.D.Zocher en zijn zoon L.F. Zocher - die later ook het Vondelpark in Amsterdam ontwierpen - heringericht. Zij lieten zich inspireren door het Engelse landschap: de heuvels en slingerweggetjes zijn kenmerkend voor dat type landschap.

Restauratie

Het Kasteel is ingrijpend gerestaureerd. Ook de nabijgelegen historische gebouwen en het omliggende park zijn in oude glorie hersteld. Kasteel Keukenhof is nu weer de buitenplaats van weleer, een plaats om aangenaam te verpozen en van cultuur en natuur te genieten. Een historische omgeving bruisend van leven.

Stichting Graaf Carel van Lynden

Na het overlijden van de laatste kasteelheer van het landgoed Keukenhof, J.C.E graaf van Lynden, in augustus 2003, kreeg een stichting de verantwoording voor de instandhouding en exploitatie van het landgoed. Naast de 15 Rijksmonumenten, waaronder het Kasteel, betreft dat ook de wereldberoemde bloemententoonstelling Keukenhof en het beheer over het landgoed van 238 hectare.

Missie & Doelstelling

Het doel van de eigendomsstichting is om landgoed Keukenhof en de bloemententoonstelling te behouden voor komende generaties en open te stellen voor publiek.

 

Kasteeltuin kasteel met roze bloemen gras standbeeld

Jaarboeken

Sinds 2007 geeft Kasteel Keukenhof jaarboeken uit, waarin de rijke geschiedenis van het kasteel en het landgoed, de bewoners en hun bezittingen worden beschreven en getoond.

De jaarboeken zijn verkrijgbaar bij:
Uitgeverij Verloren
Tel: 035-6859856
Torenlaan 25
1211 JA Hilversum

Werken bij Kasteel Keukenhof

Op dit moment hebben wij de volgende vacature(s):

Samenwerkingen

Kasteel Keukenhof werkt samen met dagbesteding De Blockhut van ’s Heeren Loo. De Blockhut biedt cliënten met een lichte beperking een productieve dagbesteding. Zij kunnen zich inzetten voor de natuur en de dieren. Bijvoorbeeld door te helpen in de kinderboerderij, onkruid te wieden of gras te maaien etc.

Parkreglement

Om u als bezoeker van Keukenhof een onvergetelijke dag te bezorgen, kent Keukenhof ook regels. Deze regels zijn opgenomen in het parkreglement. Klik hier voor het parkreglement van Keukenhof.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Keukenhof niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Keukenhof alsmede elke andere participerende partij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met deze website. Keukenhof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen. Het is u niet toegestaan deze site te framen. Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die hierbij uitdrukkelijk worden voorbehouden. Tenzij anders aangegeven berusten deze bij Keukenhof.

Keukenhof behoudt zich het recht voor wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder nadere kennisgeving door te voeren. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het eventueel plaatsen van zogenaamde 'cookies' of het registreren van IP-nummers dient alleen ter verbetering van deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van computers. U kunt de ontvangst van cookies uitzetten. Keukenhof beoogt hiermee niet (persoons)gegevens te verzamelen. Op alle aspecten van deze website is Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden van Keukenhof (het Parkreglement) zijn van toepassing op iedere bezoeker.